O nama

RINS TIM CONSULTING

Naš tim čine žene privrednice sa višegodišnjim  radnim iskustvom u javnim preduzećima , državnoj upravi, advokaturi i privatnom preduzetništvu. 

U svakodnevnom radu shvatile smo da jedino dizajniranjem kvalitetne, analitičke usluge koja prati dimaniku i potrebe privrede, kao i brzo i uspešno rešavanje problema čini jednu konsultantsku kuću uspešnom. Organizovale smo se u tim koji će vama, kao korisnicima konsultanskih usluga, omogućiti  da ostvarite svoje ciljeve tokom perioda rasta vašeg poslovanja. 

Mi smo podrška vašim ambicijama  i neko ko ce vam pomoći da razumete, prilagodite se i prevaziđete različite prepreke koje vam mogu stati na put u svakodnevnom poslovanju. 
Konsultantske usluge  i potpuna poslovna pravna podrška u sektoru privrede, statusna i imovinsko-pravna pitanja privrednih društva u Republici Srbiji su naš prioritet i misija sa ciljem da budemo vaš odan partner u poslovanju. Vi poznajete svoju kompaniju, znate gde se nalaze nedostaci, a mi smo tu da njih rešavamo i dalje unapređujemo vaš rad. 

Naše metode podrazumevaju posvećenost i stremljenje ka praćenju evropskih i svetskih trendova, stalnom usavršavanju i praćenju potreba privrede, kao i fokus ka timskom radu, stalnom prilagođavanju promenama u poslovnom okruženju i posvećenost u radu.

U radu sa našim timom imaćete lak pristup iskusnim konsultantima i menadžerima koji će vam  pomoći da rešite problem i razvijate vaše ambicije ka putu uspeha. 

Pozivamo vas da zajedno krenemo da gradimo taj put uspeha i ostvarujemo vaše ambicije, jer „inteligencija bez ambicije je poput ptice bez krila“

Usluge

Usluge koje nudimo klijentima možemo podeliti na sledeći način.

Naši edukatori rade na nivou sledećih aktivnosti:

Edukacija (online, in-house i uživo održavanje seminara, praktične radionice)

Obuke / seminari / radionice i to :
– Praktična radionica izrade tromesečnih izveštaja (digitalizacija)
– Praktična radionica popunjavanja GPP u IT sistem
– Predavanja o godišnjim programima poslovanja
– Predavanja o tromesečnim izveštajima JP i JKP
– Predavanja o tromesečnim informacijama i godišnjoj analizi JLS
– Predavanja o korporativnom upravljanju
– Predavanja o zakonskim promenama koja prate poslovanje državnih preduzeća

Prema oblasti poslovanja kompanija:

-Finansije  / Porezi/ Imovinski odnosi/ Javne nabavke/ Carinski poslovi
– Energetika i ekologija
– Lokalna samouprava i komunalne delatnosti
– Građevina i infrastruktura
– Poljoprivreda i prehrambena industrija
– Radni odnosi / HR menadžment
– Privreda – Privredna društva / Javna preduzeća / Investicije…
– Trgovina i Turizam
– Zdravlje
– Telekomunikacije I IT sektor (Elektronski postupci)
– Projektni menadžment (pisanje projekta, praćenje projekta, apliciranje za sredstva..)

Portali i modeli akata

– Ugovori *sve vrste
– Propisi-sedmično praćenje propisa
– Službena mišljenja-prikupljanje za portal-isključivo objavljena
– Modeli akata
– Obrasci
– Priručnici

 • Izrada i objavljivanje po oblastima za zainteresovane strane
 • pokrivamo svaku predloženu oblast sa stručnjacima iz navedenih oblasti – profesori, sudije, konsultanti, službenici…
 • organizujemo konferencije, seminare, prakrtične radione  isključivo sa aktuelnim temama
 • pratimo zakonodavni okvir i potrebe za edukacijom i oblasti važnih za poslovanje privrednih društava i javnih preduzeća

Pratimo i izrađujemo potrebnu dokumentaciju za:

– rad privrednih društva – javnih preduzeća
– osnivanje PD – osn akt /statut
– statusne promene
– promene pravne forme
– izrada biznis planova GPP
– ulaganje-povećanje/smanjenje kapitala
– izrada finansijskih izveštaja
– izrada kvartalnih izveštaja
– poboljšanje performansi PD
– merenje nivoa korporativnog upravljanja u PD (scorecard) sa preporukama
– unapređenje korporativnog upravljanja
– izrada ostalih analiza poslovanja (istorijskih, trendova)

Za jedinice lokalne samouprave nudimo izrada sledećih dokumenata:

– izrada tromesečnih Informacija o poslovanju JKP
– izrada godišnje Analize poslovanja JKP
– kontrola dostavljenih GPP JKP sa preporukama za unapređenje

REGISTRUJ SE

NOVINE U TROMESEČNOM IZVEŠTAVANJU JAVNIH PREDUZEĆA

23. decembar 2021. godine

Seminari

NOVINE U TROMESEČNOM IZVEŠTAVANJU JAVNIH PREDUZEĆA
(23. decembar 2021. godine)

90.00 – 10.00Prijava učesnika
10.00 – 11.30
 • Nov Pravilnik o izveštavanju, osvrt na razlike u odnosu na prethodni
 • Predstavljanje novih obrazaca i obaveza
 • Popunjavanje Obrasca 12 i tabela izveštaja
 • Obrazloženja poslovanja i odstupanja, prekoračenje troškova i planiranih pozicija
 • Informacija i Analiza poslovanja koju sačinjavaju JLS o poslovanju preduzeća čiji su osnivači
11.30 – 11.45Kafe pauza
11.45 – 12.30
 • Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja
 • Nova obaveza i nov način izveštavanja putem digitalne platforme
 • Web aplikacija (softver) za izveštavanje
 • Praktični prikaz softvera, načina pristupanja i popunjavanja izveštaja
 • Prednosti i način izrade izveštaja putem softvera
 • Preporuke i saveti za lakši prelaz na digitalno izveštavanje.
12.30 – 13.15Pauza (ručak)
13.15 – 14.00

Ostale aktuelnosti

– Novine koje donosi Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine

PRETHODNO ODRŽANI SEMINARI

Naša galerija

USKORO

Registruj se

NOVINE U TROMESEČNOM IZVEŠTAVANJU JAVNIH PREDUZEĆA
(23. decembar 2021. godine)

KONTAKT